SMS Islami: 7 Pantun Melayu

Pangkal berbelit di pohon jarak, jarak nan tumbuh tepi serambi.
Jangan dibuat yang dilarang syarak, itulah perbuatan yang dibenci Nabi.

Pohon kerekot bunganya sama, buahnya boleh dibuat colok.
Petuah diikut segala ulama, jangan dibawa berolok-olok. Baca lebih lanjut